TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04094
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LENSTOWN
LENSTOWN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Kính 3D; kính áp tròng; hộp đựng cho kính áp tròng; nắp ống kính; kính mắt; kính râm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KOKO-L CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 7F, 8F, HUMAN BD., 418, NONHYEON-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, 06224, REPUBLIC OF KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM