TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04096
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HG HOANG GIA JEWELRY, hình
HG HOANG GIA JEWELRY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Đá quý; đá bán quý; dây bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 24.09.01 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM