TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04113
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU A S ALWAYS SMILES, hình
A S ALWAYS SMILES, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Nhựa polyme (chưa xử lý); nhựa tổng hợp (dạng thô); chất dẻo dạng thô; chất phân tán chất dẻo; nhựa nhân tạo (dạng thô); chất dẻo dạng thô. 16 Túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm; màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng; vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]. 17 Nhựa dẻo [bán thành phẩm]; axetat xenluloza [bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; nhựa nhân tạo, nhựa tổng hợp bán thành phẩm. 21 Đĩa ăn dùng một lần; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; ống hút để uống; chai lọ; đũa; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 35 Mua, bán các sản phẩm như: nhựa polyme (chưa xử lý), nhựa tổng hợp (dạng thô), chất dẻo dạng thô, chất phân tán chất dẻo, nhựa nhân tạo (dạng thô), chất dẻo dạng thô, túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, giấy hoặc tấm chất dẻo thấm hút để gói thực phẩm, màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng, vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói], nhựa dẻo [bán thành phẩm], axetat xenluloza [bán thành phẩm], chất dẻo bán thành phẩm, tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, tấm chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, nhựa nhân tạo, nhựa tổng hợp bán thành phẩm, đĩa ăn dùng một lần, cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa, ống hút để uống, chai lọ, đũa, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 03.09.18 05.07.03 26.01.01 26.01.05 26.01.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công TY TNHH SHARETECH
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 08 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM