TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04175
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU i IQMATH Nâng tầm tri thức, vững bước tương lai, hình
i IQMATH Nâng tầm tri thức, vững bước tương lai, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục, đào tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.03.01 02.09.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo kỹ năng IQ MATH
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 6, kiệt 22 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LHD LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(04/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM