TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04176
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU C HÔTEL COLLINE, hình
C HÔTEL COLLINE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Khách sạn, nhà hàng ăn uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 06.01.02 25.03.03 26.01.18 26.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Đỉnh Đồi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 10 đường Phan Bội Châu, phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(04/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM