TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04186
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Touchstone
Touchstone
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ marketing; tư vấn thương hiệu; tư vấn quản trị và điều hành doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ đánh giá thương hiệu; dịch vụ xác định vị thế của thương hiệu; dịch vụ lập chiến lược cho thương hiệu; dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn cho các dịch vụ trên; sản xuất các ấn phẩm, tài liệu, nhằm mục đích xây dựng và phát triển thương hiệu, quảng cáo, quảng bá sản phẩm và dịch vụ (cho người khác).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Đức Sơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 826, nhà CT16, đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPCOM CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(04/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM