TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04190
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Jersey, hình
Jersey, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sản phẩm sữa (milk products).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.02 03.04.13 03.04.24 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU LTHFOOD INDUSTRIES INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 118 LTH BLDG. SUICO ST., BRGY. TABOK, MANDAUE CITY, CEBU, PHILIPPINES 6014
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(04/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM