TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04193
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NUTRIFOS
NUTRIFOS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chế phẩm phosphat để sử dụng trong ngành công nghiệp phụ gia thực phẩm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ICL SPECIALTY PRODUCTS INC. Delaware Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 622 EMERSON ROAD SUITE 500 ST. LOUIS, MISSOURI UNITED STATES 63141
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(04/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (27/02/2019) 101: NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM