TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04200
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Metalinus
Metalinus
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Nhựa polyamit; nhựa polybutylen terephthalat; nhựa dẻo polyeste; nhựa polyetylen terephthalat; nhựa polycarbonat; nhựa từ hợp chất polypropylen; nhựa polystyren; nhựa polybutylen; nhựa polyetylen; nhựa chưa xử lý; nhựa lauryl; hợp kim dẻo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Samyang Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 31, Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM