TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04210
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SOLE EX, hình
SOLE EX, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH truyền thông HNBMG Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 27B ngõ 206 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM