TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04216
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU KomVision
KomVision
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Hệ thống kiểm tra (trừ loại dùng cho mục đích y tế) và hệ thống giám sát theo dõi (trừ loại dùng cho mục đích y tế); camera giám sát theo dõi; thiết bị rađa; thiết bị phát hiện chướng ngại vật; thiết bị cảnh báo chướng ngại vật; thiết bị điều khiển để dừng việc vận hành cho mục đích giảm thiểu va chạm (thiết bị điều khiển từ xa).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KOMATSU LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3-6, 2-CHOME AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM