TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04236
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU VITALI V v, hình
VITALI V v, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà phê; trà.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.10 26.03.01 26.03.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Viết Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN K245A/15 Bế Văn Đàn, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM