TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04237
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU The Pearl Hoi An P, hình
The Pearl Hoi An P, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Quản lý các căn hộ cho thuê; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ. 43 Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Tri Việt Hội An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khối phố An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM