TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04241
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU EXPO SATIN 6+1 FOR INTERIOR TINT, hình
EXPO SATIN 6+1 FOR INTERIOR TINT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; sơn chịu lửa.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty 4 Oranges Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM