TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04246
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Super Scalp
Super Scalp
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Thẩm mỹ viện; cung cấp thông tin về hướng dẫn nuôi dưỡng; hướng dẫn và tư vấn về nuôi dưỡng; cung cấp thông tin về sức khỏe tâm trí và cơ thể.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Unity Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1-24-A503, Kamishinden, Toyonaka, Osaka, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPMAX LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (10/06/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM