TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04253
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SIQUAPINE
SIQUAPINE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Chế phẩm dược dùng cho người.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Novartis AG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4002 Basel Switzerland
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM