TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04255
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy vi tính để bàn; máy vi tính xách tay; máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay chuyên dùng để chơi trò chơi; phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.05 04.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dell Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN One Dell Way, Round Rock, TEXAS 78682, United States
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM