TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04270
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SANNO HOSPITAL, hình
SANNO HOSPITAL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; giáo dục; đào tạo; đào tạo y tế. 44 Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ khám chữa bệnh.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04 26.01.05 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Medical Corporation Foundation Junwakai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8-10-16 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&S CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM