TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04283
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU VIFON, hình
VIFON, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm.
PHÂN LOẠI HÌNH 11.03.05 19.09.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CERIOTI HOLDING S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM