TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04298
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ROBOCASH, hình
ROBOCASH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ văn phòng tín dụng; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ phân tích tài chính; thuê mua tài chính giá rẻ; dịch vụ quĩ tiết kiệm; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; phát hành thẻ tín dụng; phát hành phiếu có giá; đầu tư vốn; thông tin về tài chính; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; tư vấn tài chính; cho vay có thế chấp; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; dịch vụ môi giới; quản lý tài chính; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ cầm đồ; cho vay [tài chính]; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; ngân hàng thế chấp; trả góp; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới chứng khoản; dịch vụ tài chính; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.04 04.05.05 04.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Limited Liability Company <<>
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Sovetskiy pr., 2/7, Kemerovo, Russian Federation, 650000
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANT LAWYERS COMPANY LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM