TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04301
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU WASAWA
WASAWA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp FM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 3F2 đường 22, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM