TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04335
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LITERACY PLANET
LITERACY PLANET
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy vi tính; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về;, phần mềm ứng dụng có thể tải về (ứng dụng trên thiết bị điện tử); phần mềm ứng dụng bao gồm ứng dụng dùng cho giáo dục; phần mềm trò chơi máy tính; sản phẩm phần mềm máy tính; chương trình phần mềm máy tính; phần mềm máy tính tương tác; thiết bị giảng dạy; tài liệu giáo dục dưới dạng chương trình máy tính dùng cho giảng dạy ngôn ngữ; phần mềm giáo dục; phần mềm giáo dục tương tác; thiết bị giảng dạy dùng để hỗ trợ học tập. 41 Giáo dục bao gồm cung cấp thông tin giáo dục trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp dịch vụ giáo dục thông qua diễn đàn trực tuyến; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản tài liệu đa phương tiện trực tuyến;, cung cấp các lớp học, hội nghị, khóa học, và hội thảo thuộc các lĩnh vực học thuật trực tuyến; cung cấp các bài báo trực tuyến, cụ thể là, trang nhật ký trực tuyến (blog) về giáo dục (học thuật); giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí bao gồm cung cấp các dịch vụ giải trí thông qua diễn đàn trực tuyến; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức và điều khiển các cuộc thi và tổ chức và điều khiển các cuộc thi trực tuyến.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Intrepica Pty Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Suite 3/23 Main St Varsity Lakes, Qld, 4227, Australia
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM