TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04338
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU A ALLA Ươm mầm công dân toàn cầu, hình
A ALLA Ươm mầm công dân toàn cầu, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ (Tiếng Anh).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 26.01.01 26.01.18 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Dương Thu Trang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 15/370/2 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM