TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04351
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU OtoNow.vn, hình
OtoNow.vn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ nhập khẩu, dịch vụ mua bán: xe hơi, phụ kiện xe hơi, phụ tùng xe cộ, sơn phủ bề mặt.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.18 26.04.02 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH CARONTRADE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 190/92a Xóm Đất, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM