TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04378
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU STAR DESIGN Xây Giá Trị - Dựng Niềm Tin, hình
STAR DESIGN Xây Giá Trị - Dựng Niềm Tin, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Dịch vụ thiết kế nhãn hiệu; thiết kế nội thất; thiết kế kiến trúc; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 01.01.12 01.01.14 26.01.01 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Văn Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố Thịnh Kỷ, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM