TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04380
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU DaTang, hình
DaTang, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: đèn led, đèn công trình.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.25 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Công nghệ Chiếu sáng DA TANG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 688, tờ bản đồ số C2 (DC09), khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM