TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04381
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TUAN ANH - BOND KEO 502 Hàng Đã Kiểm Định hình
TUAN ANH - BOND KEO 502 Hàng Đã Kiểm Định hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chất dính dùng trong công nghiệp. 16 Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.03 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Tuấn Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 14B, dãy A 14, khu tập thể nhà máy cơ khí, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM