TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04388
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU neosens
neosens
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Đồ đi ở chân, cụ thể là giày cao cổ, giày, dép đi trong nhà, guốc và dép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU THE A.R.T. COMPANY B&S, S.A
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Polígono de Moreta s/n. E26570 QUEL (La Rioja) ESPANA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM