TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04399
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU iBS International Bilingual School, hình
iBS International Bilingual School, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Trường Song Ngữ Quốc Tế
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 213/33 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (19/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM