TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04404
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HUNG PHAT, hình
HUNG PHAT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Hóa chất công nghiệp. 07 Máy móc công nghiệp; máy nông nghiệp; máy móc thiết bị xây dựng; máy móc điều khiển tự động. 09 Thiết bị đo lường; hàng bảo hộ lao động. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất công nghiệp, máy móc công nghiệp, máy nông nghiệp, máy móc thiết bị xây dựng, máy móc điểu khiển tự động, thiết bị đo lường, hàng bảo hộ lao động. 37 Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.25 26.05.01 26.05.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thiết bị vật tư công nghiệp Hưng Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 13, ngách 03, ngõ 11, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM