TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04406
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SOFI
SOFI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Ghế trường kỷ (sofa), ghế ngồi dạng băng dài và có tay vịn (couch), ghế trường kỷ có tích hợp giường xếp bên dưới phần đệm ngồi của ghế có thể tháo ra xếp vào (sleeper sofa).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Primo Bedding Company Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 7000 Hochelaga Street, Montréal, QUEBEC, H1N1Y7, CANADA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (06/03/2019) 159: Bổ sung tài liệu ưu tiên
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM