TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04419
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU FF Organic Safe Food & Happy Life, hình
FF Organic Safe Food & Happy Life, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Đường.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.15 25.05.25 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phú Thuận
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 42/2 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM