TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04433
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TOPICA FOUNDER INSTITUTE f, hình
TOPICA FOUNDER INSTITUTE f, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
38 Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ hội thảo từ xa. 41 Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa đào tạo từ xa; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; đào tạo trực tuyến; tổ chức và điều khiển hội thảo trực tuyến.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 26.01.01 26.01.04 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đào tạo Edutop64
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 75, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM