TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04436
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU CLB Mô Tô Thể Thao TIÊN PHONG TP.HCM
CLB Mô Tô Thể Thao TIÊN PHONG TP.HCM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao; thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các buổi thi đấu, các giải thể thao và các sự kiện thể thao.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đinh Ngọc Tuấn Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 453/51 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DONG DUONG IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM