TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04443
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hai Dũng
Hai Dũng
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần nước mắm Vũ Võ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô C7 khu chế biến nước mắm, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NVCS INTERLAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM