TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04459
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU FASIO
FASIO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Thanh Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 3, ngõ 697 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM