TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04469
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU est PLAY, hình
est PLAY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Đồ uống không cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có ga và đồ uống tăng lực.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.03.01 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Super Brands Company Pte. Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra Point, Singapore 119958
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM