TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04470
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TriS
TriS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 Thiết bị chỉnh hình; dụng cụ cấy ghép chỉnh hình.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Olympus Terumo Biomaterials Corp.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Sasazuka NA Bldg., 1-50-1 Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VCCI-IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM