TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04493
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GLN Golbal Loyalty Network, hình
GLN Golbal Loyalty Network, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Phân tích và dự báo kinh tế; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; cung cấp thông tin về thương mại; dịch vụ hãng thông tin thương mại; nghiên cứu thị trường; phân tích thị trường; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; marketing; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; thiết kế và cập nhật tài liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tiếp thị liên kết; quảng bá hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua việc phát hành phiếu; phân tích dữ liệu và số liệu thống kê nghiên cứu thị trường.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KEB Hana Bank
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 35, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM