TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04495
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GLN, hình
GLN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Dịch vụ tài chính về phát triển bất động sản; thu xếp các khoản vay cá nhân; môi giới các công cụ tài chính; quản lý tài sản tài chính; môi giới tài chính; sắp xếp đầu tư tài chính; dịch vụ tín dụng; vay mượn có thế chấp; cho vay [tài chính]; dịch vụ tư vấn về cho vay; thuê tài chính; dịch vụ cho vay thế chấp; cung cấp thông tin tài chính bằng liên lạc không dây; ủy thác quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; thu xếp tài chính cho việc mua bất động sản; quỹ hỗ tương đầu tư; dịch vụ cho vay tiêu dùng; trả góp tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trên internet; dịch vụ chuyển tiền; quyên góp quĩ; bảo đảm tài chính; ngân hàng thế chấp; dịch vụ quĩ tiết kiệm; chuyển vốn điện tử; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ mua bán chứng khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán thông qua thiết bị không dây; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ đầu tư và mua bán chứng khoán cho người khác qua internet; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến quản lý tài sản; quản lý bất động sản; dịch vụ điều tra tín dụng liên quan đến tài chính; dịch vụ ngân hàng lưu động; phát hành thẻ giảm giá; phát hành tiền điện tử; phát hành phiếu thương mại điện tử thông qua điện thoại thông minh; dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ rút tiền mặt; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng gắn với chip thông minh; cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán bằng các thiết bị đầu cuối điện tử vận hành bởi khách hàng có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KEB Hana Bank
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 35, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/05/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM