TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04502
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU apodio ORCELAINGRES TILES, hình
apodio ORCELAINGRES TILES, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Gạch; đất làm gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khối lát, không bằng kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.17 25.01.05 25.01.25 26.01.01 26.03.02 26.04.03 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần gốm sứ CTH
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 6, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MK LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM