TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04503
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU UNA
UNA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; dược phẩm chống ngứa; thuốc trị ngứa dạng lỏng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KOWA COMPANY, LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM