TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04507
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU REDDER Asia, hình
REDDER Asia, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trên truyền hình; marketing; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần quảng cáo REDDER ASIA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 39 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM