TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04508
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU igogo.vn j j, hình
igogo.vn j j, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính dùng để đặt phòng khách sạn; phần mềm cung cấp dịch vụ kết nối giữa người thuê phòng và người cho thuê phòng. 35 Dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại thông qua một trang mạng internet; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức chợ giao dịch cho mục đích bán hàng; biên tập thông tin thông qua một cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu trong một máy tính; dịch vụ so sánh giá; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên, bao gồm cung cấp các dịch vụ nêu trên thông qua trực tuyến.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.30 02.03.30 26.01.01 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH du lịch HOMESTAY Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 5, ngõ 123 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM