TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04510
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LIFESTRIDE
LIFESTRIDE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Đồ đi ở chân.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Caleres, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 8300 Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM