TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04512
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU RICON DS - 900, hình
RICON DS - 900, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Máy đun nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm mềm nước; thiết bị phân phối nước gia dụng; thiết bị làm lạnh nước.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.25 26.01.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Quý Dương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 17, khu B, Z176, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM