TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04523
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hải Ngoan
Hải Ngoan
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Giấy y tế. 16 Giấy lau miệng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Văn Hải
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN SN, tổ 12, khu 4, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&Z IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM