TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04524
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU WELLBEING TRADE CENTRE, hình
WELLBEING TRADE CENTRE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán (kinh doanh), phân phối thực phẩm: hạt chia, bột chùm ngây, muối hồng, đá muối Himalaya.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.01 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH WELLBEING TRADE CENTER & MANUFACTURING
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 229/3 khu phố 6, đường TCH 36, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM