TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04543
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mỹ Trạng
Mỹ Trạng
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Nước uống tinh khiết.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Văn Tới
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM