TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04558
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Khang Nông
Khang Nông
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
17 Màng mỏng bằng chất dẻo (không dùng để bao gói); tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo, bao bì không thấm nước; vật liệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt. 35 Mua bán: màng mỏng bằng chất dẻo (không dùng để bao gói), tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, tẩm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo, bao bì không thấm nước, vật liệu tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tâm Nông
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 27 đường B6, khu K300, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM